Menu

EN HJÆLPENDE HÅND TIL UKRAINSKE FLYGTNINGE

image
15. marts 2022 kl. 17:26
- Odder IGF Fodbold vil gerne hjælpe med aktiviteter
UKRAINE                      
"LIVE ALIVE I ODDER"
- Der er krig i Europa, og i Ukraine bløder. Folk er sendt på flugt i en grad vi ikke har set siden anden verdenskrig!
- Børn, forældre, bedsteforældre - sammen eller enlig, flygter ud af et ødelagt moderne land vi på mange måder kan sammenlignes med vores!
- Flygtninge i hundredetusindevis har passeret grænserne mod vest på flugt for Russisk aggression med bomber og missiler, hvor der ikke er forskel på militær og civil. Folk må flygte fra rædslerne.
- Der er derfor også kommet flygtninge til Danmark, - og til vores Odder.
Flytningerne, der søger ly for bomber og overgreb, - men også i hast har forladt deres kære, - deres bedste legetøj, deres kæledyr - og deres daglige aktiviteter med familie og venner!
ODDER IGF FODBOLD - Vi viser "EN HJÆLPENDE HÅND"
- INVITERER TIL FÆLLESMØDE.
- Odder IGF Fodbold har taget initiativ til fællesmøde for alle byens og oplandets foreninger, fordi vi tror, vi sammen kan gøre en forskel!
Vi vil gerne byde flygtningene HJERTELIG VELKOMMEN, vise omsorg, og samtidig tilbyde aktiviteter for alle dem der er flygtet fra deres land, fra deres fodboldklub, håndboldklub, gymnastikforening - eller måske en helt anden aktivitet som vi i Odder måske kan hjælpe med!
SAMMEN KAN VI MERE
- Hos Odder IGF Fodbold indbyder vi derfor alle foreninger, klubber og interesserede til et FÆLLESMØDE på
TORSDAG DEN 17 MARTS KL 17:00 i Panorama salonen i Spektrum Odder.
- Vores ide grundlag er, - at vi skal møde vores nye venner med åbent ansigt, omsorg, hjerterum og forhåbentlig tilbyde den interesse, der kan sikre adspredelse for flygtningene der er kommet til noget aldeles fremmed. Skabe tryghed.
FORMANDEN FOR ODDER IGF FODBOLD SIGER.:
- Vi håber i til trods for det korte varsel har tid, lyst og lejlighed til at kigge forbi Spektrum på torsdag, klokken 17:00.
- Vi afholder opstartsmødet uden tilmelding, men i er velkommen til at kvittere for modtagelse og/eller sende andre repræsentanter end jer selv, fra jeres respektive forening, se gerne vedlagte invitation!
- Vi er vært med en vand eller en god kop kaffe.
DET ER NU VI SKAL HANDLE
- For hver time en flygtning, - uanset alder og køn, ikke føler sig til rette, kan meget gå tabt.
- Hos Odder IGF Fodbold vil vi MEGET gerne medvirke til at koordinere og sammenfatte en ide, en TASK FORCE, - hvor vi kommer vores gæster i møde, hver med vores kompetence, hver med vores mulige værktøj.
DET VILLE GLÆDE OS AT SE DIG
- Læs venligst vores invitation, og møde op med dine varme hænder og åbne hjerte.
- Du behøves ikke at kunne sparke fodbold. Vi har brug for alle med et varmt hjerte og vilje til at gøre en forskel.
VIL DU VIDE MERE
- kontakt os gerne nu.:
Formand, Mick Kjær, mickkjaer@yahoo.com, telefon 40 85 0824
Kommunikationschef, Morten Toft, oigf-mt@sport.dk, telefon 71 94 25 00.
Idet vi håber at se dig,
Bedste hilsener
ODDER IGF FODBOLD
INVITATION.:
- Odder IGF Fodbold inviterer til fællesmøde for foreninger og interesserede frivillige.
De frygtelige begivenheder i Ukraine, betyder at Danmark og dermed også Odder Kommune, kan imødese at skulle tage imod en række
flygtninge fra Ukraine den kommende tid. Situationen udvikler sig løbende og nye behov opstår med kort varsel.

- Der er allerede ankommet omkring 50 flygtninge til Odder Kommune (officielt registreret ved henvendelse til kommunen) og det forventes at dette
tal vil stige de kommende dage/uger/måneder. Flygtningene består primært kvinder og børn.
Som et led i den samlede indsats for modtagelse af disse flygtninge, har Odder IGF Fodbold sagt ja til at varetage koordination af en ”task
force” for Idræts- og fritidstilbud i Odder Kommune. Dette betyder at vi samler foreninger og frivillige som gerne vil tilbyde indsatser målrettet
flygtninge.
- Dette kan enten være i form af den enkeltes forening ”almindelige” tilbud, eller såfremt der opstår et behov for at der tænkes i andre
tilbud på tværs, så flygtningene kan føle sig velkommen og få etableret et så tæt på normalt liv som muligt, i vores kommune.
- Vi inviterer derfor alle interesserede foreninger og frivillige til et fælles opstartsmøde, hvor vi vil præsentere vores tanker og ideer, samt drøfte
hvad vi som en samlet enhed kan tilbyde og i hvilken form.
Som koordinator for denne ”task force” stiller Odder IGF Fodbold kompetencer til rådighed i form af styring og formidling af den fælles indsats.

- Vi håber at se mange foreninger, frivillige og andre interesserede på TORSDAG DEN 17. MARTS, KLOKKEN 17:00 I SPEKTRUM.
Vi forventer at mødet varer ca. en times tid. Da dette er med kort varsel, er vi klar over at ikke alle har mulighed for at deltage, vi hører derfor
meget gerne fra jer, på mail, hvis vi skal tænke jeres forening ind i denne fælles indsats.

Med venlig hilsen
Mick Kjær, bestyrelsesformand, Odder IGF Fodbold (mickkjaer@yahoo.com eller 40850824)

Morten Toft, kommunikationschef, Odder IGF Fodbold (mt.danmark@mail.dk eller 71942500
Luk