Menu

ODDER IGF FODBOLD GENERALFORSAMLING 2022

image
ODDER IGF FODBOLD
03. oktober 2022 kl. 13:21
- Stille og rolig generalforsamling

Tirsdag den 27.9.2022 blev der afholdt Generalforsamling i Odder IGF Fodbold.

- Der var et ganske fint fremmøde, om end bestyrelsen håber og ønsker at endnu flere vil møde op til Generalforsamlinger i fremtiden. Formanden aflagde sin beretning for regnskabsåret 2021/2022. Der er fremgang i antal af medlemmer, på både drenge og pige siden og klubben udvikler sig positivt i forhold til den strategi der er lagt, til trods for en fortsat presset økonomi. Du kan læse formandens skrevne beretning her:

https://www.odderfodbold.dk/media/1857/beretning-2021-22.pdf

- Efter beretningen præsenterede bestyrelsen årsrapporten for 2021/2022, som udviser et resultat på 32.650 kroner og en negativ egenkapital på 715.309 kroner.

 

Generalforsamlingen godkendte efterfølgende bestyrelses indstilling til kontingent gældende for kalenderåret 2023.

Både næstformand, kasserer og op til 2 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Alle modtog genvalg:

Næstformand: Jens Spanfelt.

Kasserer: Karenlise Brink

Bestyrelsesmedlem: Søren Giørtz Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem: Michael Nielsen

- Der blev ikke valg nogle suppleanter, til gengæld godkendte generalforsamlingen at Emil Kildeberg Olsen indtræder i bestyrelsen, på den åbne plads der er for bestyrelsesmedlemmer valgt i ulige år. Emil skal dermed allerede genvælges ved generalforsamlingen næste år, såfremt han modtager genvalg til den tid.

Bestyrelsessammensætningen ser herefter således ud:

Formand: Mick Kjær (på valg i ulige år)

Næstformand: Jens Spanfelt (på valg i lige år)

Kasserer: Karenlise Brink (på valg i lige år)

Sekretær: Trine Lindkvist Nielsen (på valg i ulige år)

Bestyrelsesmedlem: Søren Giørtz (på valg i lige år)

Bestyrelsesmedlem: Michael Nielsen (på valg i lige år)

Ove Frederiksen (på valg i ulige år)

Emil Kildeberg Olsen (på valg i ulige år)

- Som afslutning, under punktet Eventuelt, var der tid til spørgsmål fra salen og samtale om klubbens ve og vel, inden Generalforsamlingens dirigent Henrik Garlik afrundede den officielle del af programmet.

Luk