Menu

HOVEDET, KROPPEN & KLUBBEN

image
26. september 2022 kl. 11:32
Trivselsdag blev en stor succes
STOR SUCCES med arrangementet
"HOVEDET KROPPEN KLUBBEN".
- Der blev grinet, svedt, spillet, - med sund latter som lydbillede, da Odder IGF, Skovbakkeskolen og DBU afholdte samarbejdsdag med overskriften, "Hovedet, Kroppen og Klubben".
IND-& UDSKOLING
- Med 100 elever hver dag fra 0 til 9 klasse, blev det nogle lærerige dage, hvor der var overskrifter på dagene som Trivselsdagen, Sundhedsdagen og "Åben Skole" dagen.
- Med lærere fra Skovbakkeskolen, instruktører fra DBU og ikke mindst tovholder Jens Spanfelt fra Odder IGF Fodbold, blev der arbejdet med kompetencer og viden omkring motion for kroppen, ernæringsrigtig mad, - men også det, at skabe trivsel og forebygge mobning, mistrivsel og ensomhed.
- Alt gik op i en højere enhed, sagde en stolt Jens Spanfelt, - da vi talte med ham efter projektets afslutning.
- Alt forløb som det skulle, og alle supplerede hinanden godt, sagde Jens Spanfelt.
STØTTE FRA KOMMUNEN.
- Det er selvfølgelig ikke gratis at afholde projektdage.
Odder Kommune havde dog set den blå tråd og den gode ide, og støttede op omkring aktivitetsdagene.
Det samme gjorde nogle sponsorer.
- Legen var en vigtig del i alle dagene, og det lykkedes godt, fortsætter Jens Spanfelt.
- Vi fik åbnet op for et nyt og bredt samarbejde med kommunens skoler, hvor vi sammen kan styrke trivsel, sundhed og idræt. Det hele indbygget i et rigtig godt projekt fra DBU.
Jeg håber vi kan gentage det, understreger Tovholderen fra Odder IGF Fodbold.
TEORI & PRAKSIS HÅND I HÅND
- For projektet som helhed deltog alle som skrevet med godt humør.
- Uden at blive for teknisk, arbejdede man med TRIVSELSDAGEN hvor der blev arbejdet med relationer og kommunikation.
- Netop det at forstå hinandens og kroppens signaler og få alle med, var vigtige budskaber i trivselsdagen.
SUNDHEDSDAGEN var den sunde kost en naturlig overskrift.
- Der blev dog taget fat i de gode vaner og hvordan vi opnår de gode vaner.
- Her var viden og tilegnede nye kompetencer vigtige mål i kombination med trivsel, biologi og idræt.
- Sundheds- og trivselsdagene bestod af teori undervisning i klassen på skolen, mens "Åben Skole Dag" skete i foreningen, - her var det hos Odder IGF Fodbold på banerne i Spektrum Park.
"ÅBEN SKOLE DAGEN" er en slags nøgle-dag, hvor eleverne bandt det tillærte sammen.
- Her kombineres det med læren om foreningsliv og glæden ved bevægelse og motion.
- Som vi noterede i indledningen, var legen et vigtigt underbyggende tema.
- Alle kom på en mission med agent "SUPERSUND", hvor der skulle reddes frugt og grønsager fra GREV MUG.
- Udskolingseleverne (7-9 klasse) lærte om det, at være frivillig i en forening og træning som rollemodel og instruktør med yngre børn (indskolingseleverne 0-3 klasse).
Det hele blev bundet sammen med at få ansvar for at afvikle aktiviteter for indskolingseleverne. Det blev godt modtaget - og var en stor succes!
ABSOLUT TIL GENTAGELSE
- For Odder IGF's tovholder og leder af børne- og ungdomsafdelingen, Jens Spanfelt var det endnu et tiltag, hvor fodboldafdelingen kom "udenfor" kridtstregerne.
- Vi har i 2022 afholdt "Pigeraketten", Odder IGF Fodboldskole, træner- og lederkurser for at nævne nogle aktiviteter.
- Denne gang kommer vi ud i et samarbejde med kommunens institutioner. Det var givende og var også en succes, mente Jens Spanfelt beskeden.
- "Hovedet, kroppen, Klubben" var vores debut på dette område.
Vi lærte en masse som vi forhåbentligt kan bruge i en gentagelse næste år.
- Tilbagemeldingerne viser, at alle havde nogle gode, sjove og lærerige dage, - det gør det hele værd.
- Dagene viser også, at mange af udskolingseleverne faldt det spændende, at være instruktører og tilegne sig de rigtige værktøjer som rollemodeller.
- Det er absolut til gentagelse næste år.
Jeg tror vi fik gang i tankerne hos mange udskolingselever, - at det at være rollemodel og instruktør er spændende.
- Vi lever jo i en verden hvor der mangler frivillige. Måske vi fik åbnet en lukker dør, og mange fik øjnene op for det positive, at være træner, leder, frivillig i en forening, sluttede Jens Spanfelt, Odder IGF Fodbold!
Vil du vide mere, kontakt os gerne på følgende mail.:
jens@spanfelt.dk
- Se den korte video omhandlende "Hovedet, Kroppen, Klubben"
af
ODDER FODBOLD MEDIA
i samarbejde med
Odder IGF Fodbold børne- og ungdom
oigf-presse@sport.dk
ansv.red.: Morten Toft
Luk