Menu

GENERALFORSAMLING 2022

image
13. september 2022 kl. 08:52

ODDER IGF FODBOLD indkalder til ordinær

GENERALFORSAMLING
den 27. September 2022 kl 19:00

i
PANORAMA SALONEN, SPEKTRUM PARK
Parkvej 5
8300 Odder

- Dagsorden ses nedenfor
- Se nyheder her.: ODDER FODBOLD

 

DAGSORDEN.:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab 01.07.2021 til 30.06.2022

4. Fastsættelse af næste års kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af næstformand, kasserer og op til 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er.:
Jens Spanfelt - næstformand (modtager genvalg)
Karenlise Brink Rasmussen - Kasserer (modtager genvalg)
Søren Giørtz Mikkelsen (modtager genvalg)
Michael Nielsen (modtager genvalg)

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

 

13. september 2022

Luk