Menu

CORONA FORORDNINGER

image
23. marts 2021 kl. 07:15
(opdateret 23 marts 2021 kl 07:15)

 

CORONA REGLEMENT
(opdateret den 23 marts 2021 kl 07:00)
For god ordens skyld oplistes info fra DBU pr. 22. marts 2021, hvor vi skal være særlige opmærksomme på følgende forhold:
FORSAMLINGSLOFT
Forsamlingsloftet på 50 personer gælder både for træning og kamp. I de 50 personer tæller trænere, dommere og udskiftere også med.
Tilskuere er ikke tilladt til hverken træning, kampe eller stævner. Muligheden for at være op til 50 personer til stede gælder alene personer, som er en aktiv del af aktiviteten, herunder udøvere, trænere mv. Det gælder dermed ikke tilskuere.
Forsamlingsloftet på 50 personer gælder for alle aldersgrupper.
Forsamlingsloftet på 50 personer gælder kun for den organiserede foreningsidræt.
VED TRÆNING & KAMP.: BEMÆRK......
Ved træning må en træner ikke stå for træningen af mere end én træningsgruppe ad gangen. Træneren tæller med i de 50 personer, som en gruppe må bestå af.
Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for personer, der er til stede i kraft af et arbejdsforhold. Dette gælder kun ansatte, der har en kontrakt og får en månedlig løn samt kan fremvise en lønseddel. Dette gælder ikke personer, der kun oppebærer godtgørelse. Derfor er denne undtagelse fx ikke gældende for breddedommere, de fleste breddetrænere mv.
INGEN INDENDØRS IDRÆT
Al indendørs idræt og foreningsaktivitet skal holdes lukket.
Der opfordres til omklædning hjemme. Omklædningsrum, toiletter og opbevaringsskure kan holdes åbne for kortvarig brug, men ikke for anden ophold (vær også opmærksom på arealkravet om 7,5 kvadratmeter pr. person disse steder). Hurtig omklædning er tilladt under hensyntagen til kvadratmeterkravet. At tage bad i omklædningsrum er ikke tilladt.
Klubhuse skal fortsat holdes lukket.
Professionel fodbold er fortsat undtaget forsamlingsforbuddet.
VÆR AGTPÅGIVEN
- Vi spritter stadig alle berøringsmaterialer. Bolde, kegler og deltagende personer skal som eksempel være behøring afsprittet.
Vær i det hele taget opmærksom og pas på hinanden - ikke nødvendig hver for sig, men i gruppen.
Vær agtpågivende og vis rettidig omhu, så fremviser vi Odder IGF Fodbold på den bedste og sikre måde
af
ODDER FODBOLD MEDIA
🛡 OFFICIEL MELDELSE 🛡
ansv.red.: Morten Toft, oigf-presse@sport.dk