Menu

TORSDAG I GENERALFORSAMLINGENS TEGN

image
ODDER IGF FODBOLD KOMMUNIKATION
26. september 2019 kl. 09:10

TORSDAG I GENERALFORSAMLINGENS NAVN

Torsdag den 26. september 2019 kl 19:00 er dagen for ordinær generalforsamling hos Odder IGF Fodbold.

Den i spænding imødesete generalforsamling har flere ubesvarede tema, da der er markeret udskiftning på flere poster.

Bestyrelsens formand har til aftenens generalforsamling en spændende beretning, som vi på redaktionen har fået indsigt i.

Odder IGF Fodbold håber, at rigtig mange vil møde op på generalforsamlingen og medvirke til den fortsatte udvikling af en fodboldklub der stadig er blandt de største i Danmark.

Vi opfordrer derfor dig og alle, der måtte have spørgsmål til klubbens drift, - eller måske den gode ide, til at møde op på Spektrum Park i Panorama Salonen og deltag i årets generalforsamling hos Odder IGF Fodbold.

FAKTA
Ang.: Generalforsamling hos Odder IGF Fodbold
Tid.: 26.september 2019 kl 19:00
Sted.: Panorama Salonen, Spektrum Park

DAGSORDEN.:
Dagsorden.:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2018/2019
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Indkomne forslag.:
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 19.september 2019.
6. Valg af formand, sekretær og op til 2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år)
7. Valg af næstformand, kasserer og op til 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år)
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt