Menu

RAMMEN SKAL VÆRE I ORDEN

image Klaus Udby Agesen med nye rammer til pigefodbolden i Odder IGF
14. oktober 2019 kl. 10:12
De yngste Odder-piger får mærkbar bevilling

 

PIGEFODBOLDEN I ODDER FÅR MÆRKBAR STØTTE
- Nye midler til at udvikle pigefodbold hos "De Blå"

I maj 2019 blev fodbold arrangementet
"PIGERAKETTEN" afholdt i Odder. Et samarbejde med DBU og Odder IGF Fodbold om at få flere piger til at gå til fodbold i Odder IGF.
Arrangementet blev en kæmpe succes - og interessen for pigefodbolden spredte sig hastigt sig blandt de yngste årgange, efterhånden som det glade budskab kom ud i veninde-netværket på skolen og i fritiden.

INGEN FODBOLD UDEN BOLD
- "Vi skal styrke interessen og skabe et attraktivt tilbud for for piger i U6 til U10 og dermed de yngste årgange, så vi søgte støtte til køb af udstyr til pigerne, så vi kan tilbyde dem træning på lige vilkår med de eksisterende hold", siger klubbens formand Peter Lindberg Christensen.
- "Vi søgte derfor puljemidler til fodboldmål, net og fodbolde", fortsætter Peter Lindberg.

POSITIVT SVAR FRA DANSK IDRÆTSFORBUND og DGI
- Det var derfor en stor glæde, at ansøgningen blev godkendt hos DIG og DGI.
Med støtte fra DIF og DGI's forenings pulje kan Odder IGF Fodbold nu sætte et ekstra trin på fodbold raketten for pigerne.
Odder IGF Fodbold har fået kroner 27.490 i støtte fra DIF og DGI's forenings pulje.

KLAUS UDBY AGESEN.: "FANTASTISK GLÆDELIGT"
Hos Odder IGF Fodbold blev godkendelsen naturligvis modtaget med stor glæde, og man glæder sig til at komme i gang med projektet.
Vi fik en snak med træner for U10 pigerne, men også primus motor på ansøgningen til DIF/DGI, Klaus Udby Agesen.

- ? Hvordan kom ideen til projektet - og hvad skal der ske?
- " Ideen til projektet har været en opfølgning på "PIGERAKETTEN", hvor målet har været at få flere piger i alderen 6 til 12 år til at gå til fodbold, siger Klaus Udby Agesen.
- " Vi skal skabe de bedste og optimale rammer, og så får vi brug for det rette træningsudstyr, fortsætter træneren.
- " Vi oplevede jo, at 20 spillere spillede på en 5-mands bane, der er designet til 10 spillere. Det var naturligvis ikke optimalt.

- ? Nu fik vi så midler til at skabe rammerne for de yngste, hvad skal pengene bruges til?
- "Pengene er øremærket til indkøb af 3-mandsmål og 5-mandsmål - i alt 6 mål.. Hertil præcisionsnet og en herlig masse fodbolde".

"VI SÆTTER UTROLIG STOR PRIS"
- ? Hvad vil det betyde for jer som ledere, og i det hele taget for pigefodbolden i Odder?
- " Vi sætter utrolig stor pris på bevillingen fra DIF/DGI", understreger Klaus Udby Agesen.
- " Vi får de redskaber der skal til for at tiltrække nye spillere til pigefodbolden".
- "Vi kan bedre fastholde vores nuværende medlemmer, for nu har vi bolde til alle", fastslår træneren.
- " Det er selvfølgelig vigtigt, at alle har en bold til træning, fordi vi meget arbejder med "leg-med-bold", vi glæder os til at komme i gang", slutter Klaus Udby Agesen.

PIGEFODBOLDEN I ODDER VOKSER.
Pigefodbolden i Odder har været i støt fremgang hos "De Blå". Pigeraketten, der blev afholdt i foråret, blev et fantastisk spark i den rigtige retning.
Faktisk går det så godt, at det ikke er urealistisk, at pigerne i Odder når mindst 15 piger pr årgang.

HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED
- Har du derfor en pige der gerne vil være med til en sund aktiv sport, hvor fællesskab, kammeratskab - men også legen med den runde fodbold er i højsædet, kontakt os gerne for nærmere information.
- Se kontaktpersoner her.:
http://www.odderfodbold.dk/…/odder-igf-fodbo…/ungdoms-udvalg

FAKTA.:
DIF og DGI's pulje støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt
Odder IGF Fodbold har modtaget bevillingen fra DIF og DGI's forenings pulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger.
DIF og DGI's forenings pulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af træner kompetencer.
Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.

BILLEDER.:
-
"Rammerne skal være i orden" siger Klaus Udby Agesen, der er primus motor på ansøgningen til de yngste piger i Odder

-
Se video'en "Til træning med U10 pigerne" her
https://www.facebook.com/odderfodbold/videos/2456775984559591

af.:
ODDER IGF FODBOLD KOMMUNIKATION
oigf-presse@sport.dk
ansv.: Morten Toft