Menu

Klubben

Odder IGF Fodbold - Vi satser på bredden og spreder glæde i "toppen"

Formanden har ordet - Forår 2013 !
Odder IGF Fodbold er glade for, at foråret endelig er kommet efter en lang og hård vinter, og at vi igen kan byde alle vore medlemmer, alle vore frivillige ledere samt ikke mindst alle vore faste tilskuere –
Velkommen til forårssæsonen 2013 på Spektrum Park.

Opstarten
Jeg vil indlede med at sige, at opstarten til forårssæsonen 2013 har budt på mange udfordringer for hele klubben. For det skal ikke være nogen hemmelighed, at vinteren med den megen sne og hårde frost, og fordi den har strakt sig langt hen i april måned, har givet anledning til mange panderynker hos klubbens trænere. De utrolige dårlige vejrforhold har nemlig betydet træning på kunstgræs i Bjerre og hvor vi nu ellers har kunnet finde plads, udsatte eller annullerede træningskampe samt helt generelt meget ringe træningsbetingelser.
Dernæst var der hele dommerkonflikten mellem DBU og DFU, hvor alt tydede på, at klubben selv i stor udstrækning skulle stille med dommere til alle klubbens hjemmekampe. Men i tolvte time og lige før sæsonen for alvor blev skudt i gang, har de to parter fundet hinanden i en ny måde at samarbejde på. Det glæder naturligvis Odder IGF Fodbold men også hele fodbolddanmark, for der var nok ikke nogen tvivl om, at det var klubberne, som sad med sorteper i den fastlåste situation mellem de to parter.
Jeg vil dog gerne her sige tak til alle klubbens frivillige, medlemmer, forældre m.m. for den opbakning til den måde, som klubben havde valgt at håndtere den fastlåste situation på. Denne opbakning viser i al sin enkelthed det enorme sammenhold, som Odder IGF Fodbold er i stand til at frembringe, når det opstår uforudsete situationer, og hvor noget negativt bliver vendt til noget positivt.
Vi er dog glade for, at vi nu kan igen kan koncentrere os om det, som vi alle brænder for – nemlig selve fodbolspillet.

Kunstgræsbane:
Som nævnt flere steder i både dagspresse og andre medier, så har Odder IGF Fodbold sat sig for at rejse økonomien, så Odder kan få sin første kunstgræsbane.
I den forbindelse har vi iværksat flere initiativer, hvor et af disse initiativer er salg af kunstgræsbeviser.
Støttebeviserne skal bidrage til at fylde den ekstra mio. kr. oveni det beløb på 2,5 mio. kr., som Odder Byråd allerede har afsat til en kunstgræsbane i 2013 og 2014.
I Odder IGF Fodbold er der ingen tvivl om nødvendigheden af en sådan bane. Kunstgræsbaner er vejen frem for en progressiv kommune og en dynamisk fodboldklub, hvor fodbolden er stærkt efterspurgt blandt børn, unge og voksne i alle aldre, således at fodbold kan spilles året rundt af alle hold uanset vejrforhold.
Klubbens mål er, at kunstgræsbanen senest skal stå klar til vintersæsonen 2014/2015, og derfor skal vi gerne have samlet den manglende mio. kr. ind i år.

Odder IGF Fodbold er en stor klub:
Med fare for at gentage mig selv fra tidligere lejligheder, så har det vel aldrig i klubbens mere end 110-årige historie gået Odder IGF Fodbold så godt, som det går nu. Vi er stadig en klub, der bare vokser og vokser – over 1150 medlemmer og mere end 100 trænere og ledere taler jo sit eget klare sprog, og som er med til at fastholde vores position som en af Jyllands absolut største klubber. Et faktum som vi selvfølgelig kan være stolte af, for fastholdelse af den store medlemsskare er for klubben et bevis på, at vi på mange områder har og er en velfungerende klub.
I den forbindelse er det naturligvis på sin plads endnu en gang at takke alle klubbens frivillige ledere for deres store indsats, og som er den helt primære årsag til, at vi år efter år er i stand til både at fastholde men også tiltrække så mange nye medlemmer til klubben. Vel og mærke en indsats som er med til at gøre vor klub til et så stort aktiv for Odder Kommune, som den en gang nu er.
Hvis man kikker ind på klubbens hjemmeside www.oigf-fodbold.dk under holdoversigt vil man her få et overblik over, at vi har hold i alle aldersgrupper, lige fra old-girls/old-boys til de yngste pige- og drengehold.
Så mange hold, i alt over 60 hold giver til tider klubbens kampfordeler grå hår i hovedet, når alle kampene skal planlægges, samtidig med at der også skal være tid og plads til den daglige træning for de enkelte hold. Så det skal ikke være nogen hemmelighed, at klubben ser meget frem til, at vi her til foråret 2013 endelig kan tage den længe ventede og hårdt tiltrængte udvidelse af klubbens banekapacitet på den anden side af Bisgårdsvej i brug, hvilket er lykkedes efter et rigtigt godt samarbejde med Spektrum Odder og Odder Kommune.

Tak til vore sponsorer:
Odder IGF Fodbold er også begunstiget af, at erhvervslivet i Odder Kommune bakker så flot op om vores klub, og uden denne store opbakning år efter år, kunne vi slet ikke fastholde det høje aktivitetsniveau, som der dag efter dag udspiller sig på Spektrum Park.

Det sportslige aspekt:
For klubbens flagskib bliver det en spændende 2. halvdel af sæsonen, hvor det overordnede mål bliver at forsøge at fastholde holdets nuværende top 6 position. Der venter klubbens tilbagevendte træner Henrik Gudmandsen en stor udfordring; men der er i øjeblikket en sund optimisme i truppen, så vi tror på det. Det gælder også klubbens øvrige seniorhold, som i øjeblikket tæller 5 herrehold og et kvindehold..
Ligeledes bliver vores tro på fremtiden bestyrket af det store og dygtige arbejde, som bliver præsteret i klubbens ungdomsafdeling. Det starter helt nede på vores U13 Drenge og fortsætter op i U14, U15, U17 og U19, hvor talentmassen spirer i fuldt flor. Et resultat af det flotte arbejde har også givet sig udtryk i, at vi til forårssæsonen 2013 er i stand til at fremvise hele 4 mesterrækkehold.
I pigeungdom er resultatet af et mangeårigt og ihærdigt arbejde også ved at bære frugt, og som har været med til at skabe den positive udvikling, som klubben oplever for de mange pigespillere, der færdes i klubben.
Endelig har børnefodbolden aldrig været så stor og præget af så mange som spillere, som den er nu, og vi kan derfor glædeligt konstatere, at der er masser af liv på banerne ved Spektrum Park.

En ny sæson er som tidligere nævnt skudt i gang, og forårssæsonen 2013 tegner som alle tidligere sæsoner til både at blive spændende og byde på nye udfordringer. Rent sportsligt er det bestyrelsens håb, at de enkelte hold kan leve op til egne forventninger, og måske endda overraske positivt.

I ønskes derfor alle en god sæson – og Held og lykke.

Odder IGF Fodbold – Formand
Peter Lindberg Christensen.