Menu

Beretning

Formandens beretning 2016

På Odder IGF Fodbolds vegne vil jeg gerne byde alle fremmødte – Velkommen til Odder IGF Fodbolds generalforsamling 2016.

Som sædvanlig vil jeg indledningsvis på vegne af hele bestyrelsen for Odder IGF Fodbold takke alle vore frivillige ledere for indsatsen i sæsonen 2015-2016. Jeg forsøger hver gang jeg får lejligheden til at rose klubbens store korps af frivillige ledere, for alle vore frivillige er en af de helt store grundpiller, som klubben bæres på, - og en stor medvirkende årsag til, at vi har en så velfungerende klub, som vi har.

Vi har gjort det til en tradition at indlede generalforsamlingen med både at mindes nogle personer, som er gået bort i løbet af den forgangne sæson samt mere glædeligt at nævne de personer, der har modtaget en eller form for hædersbevisning i regi af Odder IGF Fodbold.

 

Mindeord:

Bestyrelsen kan glædeligt konstatere, at der ikke har været personer med tilknytning til Odder IGF Fodbold, som er gået bort i den forgangne periode.

 

Hædersbevisninger:

Klubbens pokaler blev til dels uddelt i.f.m. 1.-holdets hjemmekamp mod VSK Århus den 1. oktober 2016, og prismodtagerne var følgende:

 • Torkild Hermansens Mindepokal Peter Lund Christensen                     overrakt den 01-10-2016
 • Årets leder i Børn og Ungdom Erik Madsen                                      overrakt den 01-10-2016
 • Årets Træner – Piger Henrik Molsgaard Larsen (årg. 2002).       overrækkes den 29-10-2016
 • Årets Sportspræstation – Piger U14 Piger (årgang 2002) for JM        overrakt den 01-10-2016
 • Årets Træner – Drenge Michael Højer (årgang 2002)            overrækkes den 08-10-2016
 • Årets Sportspræstation – Drenge U19 Drenge (årgang 1997/98) for JM       overrækkes den 08-10-2016

 Ved Odder-Gallaen 2016 den 23. september havde Odder IGF Fodbold en rigtig god aften, da flere af klubbens frivillige modtog hædersbevisninger, og disse personer var:

 • Valdemars Aagaards Mindepokal Gitte og Poul Thomsen                    Uddelt af Idrætsrådet
 • Odder Kommunes Frivillighedspris Peter Lindberg Christensen        Uddelt af Odder Kommune

 Alle pokaler og hædersbevisninger er yderst velfortjente – og samtidig et stort cadeau til hele klubben for det utrættelige og fantastiske arbejde, der år efter år ydes i Odder IGF Fodbold, og herfra skal der endnu en gang lyde et rigtigt stort Tillykke.

Efter disse indledende bemærkninger vil jeg nu gå videre med beretningerne fra de enkelte udvalg.

 

FORRETNINGSUDVALGET:

 

Odder Kommune

2016 blev året, hvor den nye Odder-Ordning trådte i kraft, og som jeg nævnte sidste år, så ligner den nye Odder-ordning den gamle på så mange områder, at det for Odder IGF Fodbold ikke betyder det store.

Den nye ordning er nok en smule forenklet, hvilket man kun kan hilse velkommen. Samtidig er ordningen blevet digital, da klubben skal indrapportere på Odder-portalen, hvilket efter min opfattelse også er et fremskridt.

I forbindelse med kommunens budget for 2017 samt for de kommende år, er der desværre også lagt op til besparelser på Folkeoplysningsområdet, hvilket kan medføre en reducering i klubbens samlede tilskud.

Efter min opfattelse vil det dog være i begrænset omfang, så det går nok. Men jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at når nu Odder Kommune har som mål at være en attraktiv bosætningskommune, så tror jeg ikke, at det er det rigtige signal at sende ved at skære ned på folkeoplysningsområdet

Omkring vores samarbejde med Odder Kommune vil jeg også gerne nævne, at Odder Kommune igen i 2016 gav Odder IGF Fodbold et markedsføringsbidrag på hele kr. 75.000,00, hvilket selvfølgelig er yderst positivt, og som vi naturligvis værdsætter. Vi håber naturligvis, at der på trods af besparelser fremover stadig bliver plads til dette bidrag, da Odder IGF Fodbold efter min bedste overbevisning bidrager fornemt til at markedsføre Odder Kommune.

Som nævnt vil Odder Kommune gerne være en attraktiv bosætningskommune, og når man har dette mål, så må et af elementerne efter min opfattelse også være, at kommunen er i stand til at tilbyde så gode vilkår på fritids- og kulturområdet som overhovedet muligt.

Fremtiden bliver derfor også en stor udfordring for Odder Kommune, for den skal være med til at skabe rammerne for vore mange medlemmer, men vi har da en tro på, at klubbens gode samarbejde med Odder Kommune også vil fortsætte i årene fremover.

 

Idrætsrådet – Folkeoplysningsudvalget:

Undertegnede sidder både i Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget i forsøget på at være med til påvirke og ikke mindst skabe så gode rammer som muligt for alle frivillige foreninger i Odder Kommune. Sammenholdt med mit indlæg omkring Odder Kommune, kan det til tider være en svær proces; men vi forsøger efter bedste evne i begge udvalg.

En af opgaverne har også været at få skabt en bedre dialog med Odder Kommune, og det skal siges, at her har det helt sikkert bevæget sig i den rigtige retning, hvilket både skyldes skiftet på kulturdirektørsiden i Odder Kommune; men også ansættelse af en fritids- og kulturkonsulent har hjulpet meget i den proces.

Som tidligere nævnt tildelte Idrætsrådet Valdemar Aagaard´s Mindepokal til Gitte og Poul Thomsen ved Odder-Gallaen 2016, og det er jo altid rart, at Idrætsrådet også på den måde er med til at påskønne klubbens frivillige ledere.

For god ordens skyld vil jeg slutte af med at takke mine kolleger i både Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalg for godt og konstruktivt samarbejde.

 

DBU Jylland - Divisionsforeningen

Vi har et yderst velfungerende samarbejde med DBU Jylland / DBU Jylland Region 3, et samarbejde der vel og mærke går begge veje. Det er måske ikke alle i klubben som er klar over, at DBU Jylland hele tiden bestræber sig på at forbedre deres service overfor klubberne. Men det gør de, så jeg er sikker på, at det gode samarbejde med DBU Jylland / DBU Jylland Region 3 også vil fortsætte i tiden fremover.

Odder IGF Fodbold har i dag status af at være en divisionsklub, så på den måde har vi i dag også et samarbejde med Divisionsforeningen, hvor vi sammen med andre 48 divisionsklubber deltager i diverse samlinger, rækkemøder mm.

Strukturen for 2. division blev som nævnt sidste år ændret, og som udgangspunkt var vi ikke glade for denne ændring. Men det lykkedes os at fastholde vores position som 2. divisionsklub på trods af, at vi er en klub med et af de laveste budgetter. Derudover har vi valgt at fastholde, at vi er en forening, hvor de fleste andre divisionsklubber er selskaber, så det giver os også en del udfordringer på både det organisatoriske og økonomiske område i forsøget på at bevare vores status som divisionsklub.

 

Spektrum Odder – Spektrum Park

Generelt må vi sige, at vi har et rigtigt godt samarbejde med Spektrum Odder, bl.a. kan man sige, at hele set-uppet omkring afvikling af vore divisionskampe bare forløber rigtigt godt. Det skyldes til dels Spektrum Odder; men ikke mindst også vores eget sikkerheds- og arrangementsudvalg, som nu har fået så megen rutine i at afvikle disse kampe, at det bare kører på skinner.

Som tidligere nævnt kunne vi godt tænke os, at der kunne åbnes op for muligheden for en økonomisk indtægt til den enkelte afdeling ved afvikling af diverse arrangementer i Spektrum Odder / Spektrum Park. Det er jo et vilkår som mange foreninger i andre kommuner har mulighed for, og dermed et ulige konkurrencevilkår for os. Men grundet den konstruktion som Odder Kommune har vedtaget for Spektrum Odder, er det ikke rigtigt muligt.

Det skal dog siges, at centerleder Ricky Søgaard Jensen har udvist en vis forståelse for vores holdning; og så må tiden jo vise, om det bliver muligt at opnå en eller anden form for aftale.

Tildeling af haltider i Spektrum Odder kan ikke være meget anderledes, så det stiller vi os tilfreds med. Det skal dog siges, at Spektrum Odder udviser stor flexibilitet i.f.m. muligheden for ekstra indendørs træning i Multihallen og Hal 1, når der er mulighed herfor.

Jeg vil slutte af med sige tak for godt samarbejde med Spektrum Odder – og håber naturligvis på fortsat godt samarbejde fremover.

 

Økonomi

Sluttelig her i beretningen fra Forretningsudvalget vil jeg som sædvanlig overordnet betragte klubbens økonomi. Som det vil fremgå af regnskabet, som klubbens kasserer senere vil gennemgå, så kan Odder IGF Fodbold efter tre år med røde tal på bundlinjen endelig fremvise et positivt årsresultat – helt præcist godt kr. 31.000,- lyder resultatet på.

Bestyrelsen er tilfreds med dette resultat, da vi nu forhåbentlig har fået knækket kurven, så driften igen er i plus.

Men der skal ikke herske nogen tvivl om, at der fortsat er brug for en meget stram økonomi- og budgetstyring for at bevare vores drift i plus.

Men et andet og mere dystert forhold, som bestyrelsen bliver nødt til at forholde os til, er den verserende moms- og skattesag med SKAT, som vi desværre i skrivende stund stadigvæk ikke har fået en afgørelse på. Sagen har stået på siden efteråret 2014, og har til tider lagt som en tung dyne over Odder IGF Fodbold. Bestyrelsen har vedtaget en handlingsplan for, hvordan vi kan afvikle den gæld, som moms- og skattesagen uvilkårligt vil medføre. Handlingsplanen vil vi under pkt. 5.2 gennemgå lidt nærmere i detaljer.

Odder IGF Fodbold er stadig en kæmpestor klub med næsten 1100 medlemmer, omkring den 5. største klub i Jylland samtidig med at vi har status som divisionsklub. Dette faktum giver til stadighed masser af udfordringer både fordi vi gerne vil bredden; men også fordi vi gerne vil bevare det semieliteniveau, som klubben har formået at bringe sig op på.

Bestyrelsen vil derfor under pkt. 5.3. gennemgå den udarbejdede visionsplan 2020, som gerne skulle være med til fastlægge retningen for udviklingen af klubben, samt hvordan vi vil forsøge at indfri de udfordringer, som klubben vil møde.

Visionsplanen 2020 indeholder både vision, mission, værdier, strategi samt mål og handlinger for klubbens arbejde fremover, og vi glæder os rigtigt meget til at præsentere den.

Et af elementerne i visionsplanen er en ny organisation af klubben, hvor vi baserer klubben placeret på to ben – Medlemmer og Økonomi. En af fordelene ved denne nye organisation skulle gerne være at få frigjort nogle ressourcer samt ikke mindst at give muligheden for at få inddraget nogle flere frivillige omkring arbejdet i klubben,- uden at de nødvendigvis skal sidde i bestyrelsen. Bestyrelsen er naturligvis meget spændt på, om denne nye organisation af klubben medfører de ønskede resultater; men vi har en stor tro på, at det skal lykkes.

 

Peter Lindberg Christensen.

 

BANE- OG MATERIELUDVALGET:

Samarbejdet med Sportigan, som er vores samarbejdspartner med hensyn til levering af tøj og materiel, fungerer stadig rigtig fint, så vi kan kun opfordre vores medlemmer til at støtte op omkring samarbejdet. Vi både håber og tror på, at det gode samarbejde vil forsætte i de kommende sæsoner.

Vi har for sæsonen 2016-2017 lavet aftaler med Ove Bækgård og Bo Jepsen, som varetager opstregning af vore mange fodboldbaner, og det kører problemfrit.

Svend Erik Vestergård passer vores boldrum, så det ser pænt og ryddeligt ud, og jeg kan kun opfordre vore trænere og ledere til at hjælpe med at holde orden, da vi er mange, som har vores gang i boldrummet.

Vores samarbejde med Vej & Park, som går igennem Spektrum fungerer i det store hele ok – dog er der hele tiden brug for en dialog med Vej & Park for at have så optimale baneforhold som muligt.

Klubbens dygtige kampfordeler Ove Daugård, har vi lavet aftale med for de næste 2 år, og det er vi rigtige glade for, da Ove yder et fantastisk arbejde - der er bare aldrig noget at komme efter.

Til slut bliver jeg desværre nødt til at nævne vores økonomi i Bane- og materieludvalget. Vi skal desværre som alle andre udvalg også forvalte vores tildelte økonomi med rettidig omhu. Men vi prøver efter bedste evne at få det til at hænge sammen, så jeg håber, hvis der en sjælden gang bliver sagt nej til noget, at vore trænere og ledere har forståelse herfor.

 

Lars Lindberg Christensen.

 

TURNERINGSUDVALGET:

Holdtilmeldinger til DBU Jyllands turneringer har været en af hovedopgaverne i den forgangne sæson i både ude- og indendørs turneringerne.

Vore kampfordeler Ove Daugaard yder et formidabelt arbejde, og der må være mange klubber der misunder os den viden og erfaring som Ove gør brug af i planlægning af de mange kampe på Spektrum Park i løbet af en sæson.

Ansøgninger om kvalificerede hold er også en af de opgaver som udvalget har arbejdet med i det forgangne år - og i sæsonen 2016/17 har vi således for første gang i flere år vores U19 drenge hold med i den bedste række.

Indberetninger hører også til de faste opgaver som udvalget skal tage sig af, og i sæsonen 2015/16 har der heldigvis ikke været sager af så alvorlig karakter, at udvalget skulle i arbejdstøjet.

Karantæner er kun i et meget beskedent omfang noget der rammer klubbens mange hold. I den forgangne sæson har der kun været 4 spillere i karantæne med i alt 5 karantænedage. Et MEGET beskedent antal når man ser på, hvor mange kampe som klubbens hold deltager i, og det passer jo også meget godt med vores Visionsplan om at vi forventer en fair og respektfuld opførsel fra aktive spillere og ledere samt forældre.

 

Bent Villumsen

 

UDDANNELSESUDVALGET

Træner Lounge:

I sæsonen 2015-2016 fortsatte vi projektet ”Træner Lounge” et uddannelseskoncept der retter fokus på vores mange forældre trænere i både børn og ungdom.

Hen over vinteren gennemførte vi 3 moduler og dermed er vi oppe på i alt 6 moduler

 1. Den 13/12-2015:     Teknisk Fodboldtræning
 2. Den 30/1-2016:       Det nye AGF
 3. Den 13/3-2016:       Klubbens IT værktøjer

Igen oplevede vi STOR opbakning til ”Træner Loungen” og der satses på, at vi fortsætter ad den vej i den kommende vinter.

B1 kursus:

Udover vores interne klubkurser, så har der også været stor aktivitet på DBU`s kompetencegivende kursus B1, som vi igen i denne sæson arrangerede i samarbejde med FC Skanderborg.

Deltagerne var: Torben Riis, Børge Christensen, Tenna K. Jensen, Nicolai K. Martinusen, Emil Madsen, Helene Madsen og Sune Rasmussen.

Udover B1 kurset i samarbejde med FC Skanderborg deltog Andreas Lindgaard Sitter og Mathias Hariet Nielsen-Grøn på et tilsvarende B1 kursus i Nibe.

Øvrige inspirationskurser:

Paletten af inspirationskurser som klubbens mange træneretrænere-/ledere, har deltaget på er lang –

Store Trænertræf, Præstation i Børnefodbold, Teknisk Fodboldtræning, Futsal Dommerkursus, Dommer Vejleder, Supervision B-licens, Offensive omstillinger, Store Trænerdag og Ungdomsfodbold 2,0.

Så vi forsøger at holde fanen høj med hensyn til at sørge for den nødvendige efteruddannelse af vore trænere og ledere.

 

Bent Villumsen

 

KOMMUNIKATIONSUDVALGET

Nye tiltag

Klubben har i det forgangne år fået en ny hjemmeside, som er bygget i DBU’s eget CMS-system, Klub-CMS. Et system som der er en lang række af fordele ved, og det var også derfor, at valget faldt på netop det.

Med den nye hjemmeside bliver det meste af sidens indhold dynamisk, hvilket betyder, at mange informationer som f.eks. kommende kampe på Spektrum Park, resultater, stillinger, trænere og trupper løbende bliver opdateret. Det kan lade sig gøre ved, at Klub-CMS er koblet op med KlubOffice og Kampklar og det var da også den primære årsag til, at valget faldt på Klub-CMS, da der skulle laves en ny hjemmeside til klubben.

I forbindelse med at klubben fik en ny hjemmeside, blev denne også placeret på et nyt domæne, nemlig www.odderfodbold.dk. Det har vi valgt at gøre, for at det skal være nemmere at finde klubben på nettet.

Der skal lyde en stor tak Gitte Thomsen for den store indsats hun har ydet i arbejdet med den nye hjemmeside og de mange timer hun har lagt i at få struktur på klubbens mange årgange, trænere og medlemmer, så dataene passede til den nye hjemmesides opbygning.

Gengangere:

I det forgangne år har der desuden været fokus på at vedligeholde og udvikle tidligere tiltag i form af ”En hjælpende hånd”, som udgives og omdeles hver vinter, samt kampprogrammet, som bliver lavet til alle førsteholdets hjemmekampe på Spektrum Park. Uden Torkild Sørensen og Bo Jepsen ville det ikke være muligt at gennemføre disse tiltag kamp efter kamp, år efter år. Derfor skal der igen i år lyde en stor tak til Torkild og Bo for arbejdet i året der gik.

Klubbens Facebookside er efterhånden nået op på 1.543 følgere, der troligt liker, kommenterer og deler klubbens opslag. I løbet af året er siden blevet opdateret med nyheder, liveopdateringer og spillerpræsentationer primært omhandlende klubbens 2. Divisions hold.

Der arbejdes løbende på at gøre klubbens platforme tilgængelige for alle klubbens medlemmer, så det bliver nemt at følge med i, hvad der sker på alle årgange for både drenge og piger, mænd og kvinder. Derfor skal der også lyde en opfordring til at alle i og omkring klubben tager kontakt til Dan Vium, hvis man har en god historie, der fortjener at blive delt. Så vil vi med glæde bringe den på både hjemmesiden og facebook.

Tak for alt:

Afslutningsvis skal der lyde en særlig tak til en rigtig klubmand, nemlig Jan Bendix. Jan har valgt at stoppe i klubben efter mange års tro tjeneste. Han har gennem mange år bl.a. stået for at vedligeholde og udvikle klubbens hjemmeside i rollen som Webmaster. Inden hver sæson har han troligt, manuelt opdateret hjemmesiden så alt indholdet på siden altid var up to date. Det være sig ændring af trænere, rækker, træningstider, links til stillinger og meget meget mere.

Jan Bendix har altid stået klar til at hjælpe og har gennem årene været en fast bestanddel til klubbens sociale arrangementer, og der skal lyde en helt særlig tak for den store og uundværlig indsats han har ydet gennem årene.

 

Dan Vium

 

SPONSORUDVALGET:

Den udvikling og de udfordringer som klubben til stadighed står overfor; medfører også øgede krav til sponsorudvalget. Sammenholdt med de mange aktiviteter der foregår i klubben, er det nødvendigt, at sponsorudvalget udvider sine aktiviteter, og gør klubben endnu mere interessant over for vore sponsorer.

De nyeste tiltag i klubbens palette af sponsoraktiviteter ”Odder-Trøjen” og ”Spinning-arrangementet” har bidraget til en forøgelse af klubbens sponsorindtægter, og disse tiltag vil blive fastholdt i årene fremover.

Samarbejdet med Køb Odder i forbindelse med Open by Night er nu afviklet et par gange, og er ved at finde sin form, så samarbejdet omkring denne aktivitet vil også blive fastholdt fremover.

Sponsorudvalget forsøger i løbet af sæsonen at arrangere flere aktiviteter og tilbud til vore sponsorer. I den forbindelse er en af de gode og eftertragtede - Årets indefodbold stævne i december, hvor flere af vore sponsorer deltager med et hold. Et andet arrangement er Bagedysten hos Byens Bager, hvor der er god lejlighed til samvær, snak og bagning sponsorerne imellem - en rigtig fin aften med mange gode tilbagemeldinger.

Den årlige sponsortur til en kamp med Manchester United, er også ved at udvikle sig til en tradition, og som der er god opbakning til.

Men sponsorudvalget er fortsat udfordret på at finde på nye tiltag, hvor vi tilbyder lidt mere til vore sponsorer.

Klubben nyder generelt en god opbakning fra alle vore sponsorer; men det er også nødvendigt, hvis vi som tidligere nævnt skal fastholde klubbens høje aktivitetsniveau samt den positive sportslige udvikling, som klubben har oplevet gennem de seneste år..

Afsluttende vil sponsorudvalget gerne sige en STOR tak for den store opbakning til Odder IGF Fodbold.

 

Ove Frederiksen

 

AKTIVITETSUDVALGET:

Aktivitetsudvalget har afholdt større og mindre arrangementer i løbet af 2015-2016, og fælles for de afholdte arrangementer kan man sige, at de er forløbet som planlagt; men at arrangementerne desværre ikke har givet det ønskede økonomiske resultat.

Aktivitetsudvalget lægger kun kr. 10.000 i klubkassen, hvilket er langt under budget, og derfor et skuffende resultat, især set i forhold til den store indsats, der bliver lagt i arrangementerne fra klubbens mange frivillige hjælpere

Aktivitetsudvalget har i år revurderet hele konceptet omkring udvalget, og bl.a. har Odder Håndbold valgt at træde ud af udvalget, og er blevet erstattet af Gylling.

Det betyder et anderledes samarbejde klubberne imellem, og gerne i retning af, at vi fremover ikke spilder alt for mange frivillige kræfter på arrangementer, som ikke giver det ønskede økonomiske tilskud til klubbernes daglige virke.

Men igen i år skal der lyde en stor tak til alle dem, som hjælper til ved arrangementerne, - og endnu en gang en stor tak til Poul Thomsen med det store arbejde med at få alle vagter besat. Det er ikke altid en nem opgave; men det lykkes alligevel som altid.

Det er også rart, at vi har en del garvede hjælpere, som træder til år efter år; men også her er der til stadighed brug for nye hjælpere, hvis vi skal fastholde klubbens aktivitetsniveau.

Med tanke på at klubben fremover ønsker at iværksætte flere indtægtsgivende aktiviteter, vil det formentlig blive nødvendigt med en ny strategi for hvilke arrangementer Aktivitetsudvalget skal gå ind i; men også hvorledes vi rekrutterer hjælpere til at få løst opgaverne.

Overvejelser heromkring vil være en af de primære opgaver for Aktivitetsudvalget i tiden fremover, og ellers er målet at genskabt et passende økonomisk tilskud til klubbens daglige drift i lighed med tidligere års resultater.

Til slut vil udvalget som sædvanlig rette en stor tak til alle vore hjælpere, som yder en rigtig stor indsats til gavn for hele klubben.

 

Ken Skovby Nielsen

 

SENIORUDVALGET:

2. division:

Vi skulle i efteråret 2015 for første gang prøve kræfter med den nye turneringsstruktur, hvor efterårsturneringen skulle bringe tre 2.divisionsgrupper ned på to – en oprykningsgruppe og en nedrykningsgruppe. I vores gruppe kom vi relativt skidt fra start, med for mange uafgjorte kampe + et par dumme nederlag gjorde at vi havnede i nedrykningsspillet. Forårssæsonens nedrykningsspil var til gengæld en positiv oplevelse, spillet var godt, og vi lå længe til at vinde puljen. Desværre blev vi på sidste spilledag overhalet af 2 hold, så vi endte som nr. 3. Men alt i alt et meget positivt resultat.

Hen over sommeren har der været lidt tilgang og afgang af spillere, og især er der sket en foryngelse af truppen. Men de unge har slået til, og i skrivende stund ligger Odder på den 4. plads, der giver adgang til oprykningsspillet, som alt andet lige er lidt sjovere, både sportsligt og økonomisk.

På lederfronten har cheftræner Allan Dvinge, som netop har forlænget sin aftale med Odder IGF Fodbold for yderligere et år, fået hjælp af trænerassistent Mads Nissen. Derudover har klubben ansat Rasmus Leth-Nissen som sportschef, hvilket har taget en del af arbejdsbyrden fra Allan, som derved har kunnet koncentrere sig 100% om trænergerningen.

S2:               

Der har været lidt for meget usikkerhed omkring trænersituationen på S2-holdet, efter at Leif Laursen stoppede som træner efter efterårssæsonens afslutning. Vi har haft mange samtaler med forskellige træneremner, og først i sidste time valgte vi at indgå en aftale med Sigfus om at være S2 træner i foråret. Der gik imidlertid ikke længe, før Sigfus kastede håndklædet i ringen. Heldigvis valgte Jan Hansen fra U19 at hjælpe med S2 resten af foråret, og en nedrykning blev akkurat afværget. Tak til Jan for den hjælp.

Hen over sommeren var klubben igen ude at søge ny træner til S2, og her faldt valget på Peder Frandsen, som sammen med Ove Daugaard nu står for holdet. Ambitionen er stadig oprykning til S1, og i skrivende stund er der 5 point op til den plads – ikke umuligt. Der har været en god og stabil tilgang til holdet, og til tider har det været et positivt problem, at skulle vælge spillere til holdet. Mange unge spillere er blevet seniorer og de trænger sig heldigvis på.

S5-1:            

Også på S5-1 har der været udskiftning på trænerposten, idet en gammel kending i klubben, Anders Jensen, har taget taktstokken her. S5-1 holdet gør det også godt, og ligger i skrivende stund nr. 2 i deres række, kun 3 point fra oprykning. Ambitionen er helt klart en tilbagevenden til S4, så afstanden til de øvrige hold mindskes.

S5-2:            

Dette hold er et pay and play hold, og har haft store problemer med at stille hold til kampene, og er således udeblevet fra 2 udekampe. Dermed kan oprykning udelukkes. Dog er det i skrivende stund blevet til 2 sejre og en placering midt i rækken.

Klubben har stadig 2 11-mands- hold i Old-boys og et Old-girls 7-mandshold samt et Kvinde C2 (+15)

7-mandshold.

Økonomi:

Vi forsøgte i en periode at spare en sportschef og nogle assistenttrænere væk i bestræbelserne på at forbedre seniorafdelingens økonomi, men vi kunne også konstatere, at det blot medvirkede til uro og frustrationer. Vi skal derfor finde andre områder at spare på, og dette arbejde er en ongoing proces for seniorudvalget.

Men fra seniorudvalgsformanden skal der lyde en kæmpe tak til alle trænere, assistenter, ledere og andre personer omkring holdene for et stort og utrætteligt arbejde og for at opnå så gode resultater som muligt inden for de givne rammer

 

Peter Rasmussen.

 

UNGDOMSUDVALGET (U13 – U19):
I en klub som Odder IGF Fodbold, hvor der er rigtig mange medlemmer i ungdomsrækkerne, er det altid en stor opgave at få enderne til at nå sammen hvad angår trænere og ledere. Både til efterårssæsonen og forårssæsonen lykkedes det at være dækket ind, således spillere bliver udfordret i forhold til den enkeltes kunnen. I andet regi i klubben er der igangsat et projekt, som gerne skal munde ud i at klubben på sigt får uddannet flere trænere, som gerne vil fortsætte op i ungdomsrækkerne.

Klubben er repræsenteret i alle årgange for drengenes vedkommende og for pigerne har vi slået årgange sammen, således at alle spillere kan deltage i kampe, selvom nogle møder ældre årgange fra andre klubber.

På drengesiden opnåede U19M at blive jysk mester og andre hold opnåede at vinde deres kredse og deltage i kredskampe.

På pigesiden opnåede U14M at blive jysk mester og det er rigtig flot. I klubben opnåede vi året før også et jysk mesterskab, så pigerne er inde i en fantastisk god udvikling.

Generelt kan vi sige, at klubbens ungdomshold spiller på et højt niveau. Det at vi har fået Mesterrække eller Vesthold i alle rækker (næsten) betyder, at spillerne får mulighed at udvikle sig, og at det bliver lettere at fastholde disse, så de ikke bliver fristet af andre klubber. Derfor er det utroligt vigtigt, at klubben er i stand til at tiltrække kompetente trænere og ledere.

Talentudviklingen har fundet et leje, hvor vi i klubben er i stand til at give spillerne en ekstra udfordring, - og til hver træning har der været 20 – 30 spillere, piger som drenge, og dette arbejde skal fortsat udbygges, så klubben bliver i stand til fastholde de bedste spillere.

Klubben skal være en hel klub, som betyder, at der også skal være megen fokus på de spillere, som gerne vil spille fodbold; men som også prioriterer det at have det sjovt sammen, - og her skal vi fremadrettet være opmærksom på dette forhold,, således klubben kan fastholde sit høje medlemstal.

Jeg vil gerne til slut sige en stor tak til alle trænere, ledere og forældre, for et stort og flot arbejde til glæde for spillere og hele klubben.

 

Svend Erik Nielsen

 

BØRNEUDVALGET (U5 – U12):
Endnu en forrygende sæson er passeret, og igen er det svært at sætte ord på de mange gode ting, som sker på banerne til både træning og kampe, men hermed følger nogle ”high lights” som kræver specielt fokus.

Medlemstilgangen i klubbens børneafdeling forsætter og især på pigesiden er der fremgang. I slutningen af sæsonen mødte en gruppe piger fra årgang 2008/09 op i klubben, og da der samtidig var forældre klar til at hjælpe med træningen så denne årgang dagens lys og fra sæsonen 2016/2017, og årgangen deltager med to hold i DBU Jyllands turnering.

Dermed er der nu pigehold i årgangene 2005-2006 og 2008-2009 og piger fra årgang 2007 tilbydes at spille sammen med 2006 indtil videre.

På drengesiden er der forsat stor søgning til fodbold for de yngste årgange efter et par år med små børneårgange.

Børnekonsulent opgaven blev i sæsonen lagt over i hænderne på Peter Lund Christensen. Han har gennem hele sæsonen været en fantastisk inspirator for klubbens mange trænere på såvel pige- som drengesiden.

Sideløbende med den daglige sparring med trænerne har en anden vigtig opgave været ”Fredags træning” for årgangene U12-U11 og U10.

Fodboldskolen 2016 nåede med 125 deltagere næsten op på vores max. som er 128 deltagere.

Årsagen hertil er nok, at vi nu er det eneste Fodboldskole i kommunen mod tidligere to, samtidig med at vi igen oplever store børneårgange i de yngste årgange.

Blandt de ældste årgange er der lidt længere mellem deltagerne. Dette skyldes nok at børnene tidligere har været flittig deltager på flere års fodboldskoler og dermed har oplevet 5 intense dage med fodbold på skemaet.

På Fodboldskolen 2016 var flere af vores unge trænere også i aktion som assistenter. De var medvirkende til at det fodboldfaglige niveau på Fodboldskolen aldrig har været højere.

Børneudvalget har allerede nu, fået flere ideer til hvordan vi fremover kan bruge deres kompetencer, såvel i det daglige træningsmiljø, men også i forbindelse med nye tiltag i afdelingen.

Fodboldfritid (for klasserne 0-1-2 og 3.)er et SFO lignende tilbud efter skoletid for de yngste årgange, som kom på tegnebrættet i de sidste måneder af 2015 og på en række informationsmøder i 1. kvartal af 2016 blev forældrene informeret om indholdet på Fodboldfritid med start fra skoleåret 2016-2017.

I børneudvalget glæder vi os til at følge projektet på tæt hold, således vi kan tilpasse konceptet lige netop til alle kommunens børn.

Fodboldfritid udbydes i samarbejde med AGF som stiller kvalificerede personer til opgaven, mens at vi selv sørger for at rammerne er på plads.

Der skal fra udvalget lyde en stor tak til de mange engagerede forældre, trænere og ledere der hver uge trofast møder op på Spektrum for at tage imod en flok glade børn, for uden jeres indsats kunne vi ikke tilbyde byens børn et godt fritidstilbud.

 

Bent Villumsen

 

ODDER IGF FODBOLD – AFSLUTNING:

Som det fremgår flere steder i beretningen, så står Odder IGF Fodbold overfor flere udfordringer i fremtiden – ikke mindst afvikling af de moms- og skattekrav, som vi i skrivende stund ikke helt kender omfanget af.

Bestyrelsen vil som nævnt fremlægge en handlingsplan for denne afvikling og sammenholdt med vores nye Visionsplan 2020, så er der i bestyrelsen en stor tro på en fortsat udvikling af Odder IGF Fodbold i årene fremover.

Med den vækst som klubben fortsat oplever, så er der til stadighed behov for, at vi står sammen og rekrutterer endnu flere frivillige og genererer flere indtægter. Men med den energi og konstruktive holdninger mange af klubbens frivillige bidrager med, så har jeg en indædt tro på, at det nok skal lykkes at fastholde klubbens udvikling.

Vi har til stadighed en rigtig god opbakning fra kommunens erhvervsliv, Odder Kommune og øvrige samarbejdspartnere samt ikke mindst klubbens mange medlemmer, hvilket også er uhyre vigtigt, hvis vi skal lykkes med at indfri fremtidens udfordringer

Sluttelig vil jeg endnu engang takke alle medlemmer, trænere, ledere, personer, samarbejdspartnere, sponsorer – ja alle, der yder indsats for og i Odder IGF Fodbold.

 

TAK !  

 

Formand Peter Lindberg Christensen.

Hovedsponsorer

Kommende kampe
November 2017
18.
lørdag
12.15
Odder IGF
Kvinder
U13
U13 Piger Liga 3 - Vinterserien (2005) 11M • Pulje 91
Kunstgræsbanen Spektrum Odder
Hatting-Torsted/Stensballe
Kunstgræsbanen Spektrum Odder
18.
lørdag
13.30
Odder IGF (L1/303)
Herrer
U19
DBU Jylland Pokal U19 Drenge/11 (1999-00) • Pulje 1
Kunstgræsbanen Spektrum Odder
FC Fredericia (L1/304)
Kunstgræsbanen Spektrum Odder
18.
lørdag
16.00
Odder IGF
Herrer
U16
U16 Drenge Liga 3 - Vinterserien (2002) 11M • Pulje 10
Kunstgræsbanen Spektrum Odder
HEI
Kunstgræsbanen Spektrum Odder
19.
søndag
12.00
Odder IGF
Herrer
U13
U13 Drenge Liga 3 - Vinterserien (2005) 11M • Pulje 41
Kunstgræsbanen Spektrum Odder
Engum UI
Kunstgræsbanen Spektrum Odder
19.
søndag
16.00
Odder IGF Fodbold
Kvinder
Senior
Kvinde Serie 2 / Træningskamp • Privat
Kunstgræsbanen Spektrum Odder
Løsning IF
Kunstgræsbanen Spektrum Odder
20.
mandag
18.00
Hadsten SK
Kvinder
U15
U15 Piger Liga 2 - Vinterserien (2003) 11M • Pulje 70
NMT Arena Hadsten
Odder IGF
NMT Arena Hadsten
24.
fredag
18.20
Hornslet IF
Kvinder
U13
U13 Piger Liga 3 - Vinterserien (2005) 11M • Pulje 91
Hornslet Kunstgræsbane
Odder IGF
Hornslet Kunstgræsbane

facebook